Вітання народного депутата України 1-го скликання, керуючого Мукачівсько-Карпатською єпархією єпископа Віктора Бедь до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України

085317072020Дорогі співвітчизники українці!

30 років тому, 16 липня 1990 року, у мовах іще фактичного перебування Української РСР під окупацією Московського комуністично-радянського Союзу РСР, тогочасна Верховна Рада УРСР, за активної участі та політичного тиску народних депутатів України від опозиційної Народної Ради – представників національно-демократичних сил (найперше Народного Руху України), проголосила епохальний і доленосний історичний політико-правовий акт – Декларацію про державний суверенітет України.

Фактично з прийняттям Декларація про державний суверенітет України, в умовах гострого політичного протистояння українських національно-демократичних сил із московськими антиукраїнськими комуністичними силами (що складали переважну більшість у владі), тогочасна Верховна Рада Української РСР де-юре проголосила незалежність Держави України, кінцеве відновлення і утвердження якої, де-юре і де-факто, буде закріплено в Акті проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Декларація про державний суверенітет України, в перше після окупації Української Народної Республіки (1917 – 1921 рр.) Московським комуністично-радянським окупаційним режимом Союзу РСР, проголосила і закріпила ряд важливих політико-правових принципів, які надалі знайдуть своє відображення в розробці проекту та прийнятті нової Конституції України, після відновлення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Зокрема, Декларація про державний суверенітет України проголосила: 
- Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення;
- державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах;
- прагнення до всебічного забезпечення прав і свобод людини;
- необхідність побудови правової держави;
- громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України;
- народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці;
- Україна є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя;
- державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову;
- Україна має своє громадянство;
- Україна забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин;
- Україна здійснює верховенство на всій своїй території.;
- Територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди;
- народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України;
- Україна дбає про екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, його молодого покоління;
- Україна забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя;
- Україна має право на власні Збройні Сили;
- Україна має власні внутрішні війська та органи державної безпеки…;
- Україна як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами...;
- Україна визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права;
- та ряд інших.

Прийняття Декларації про державний суверенітет України засвідчило перед усім світом вияв незломної політичної волі української нації на реалізацію свого невід’ємного права на національне самовизначення і відновлення своєї багатотисячолітньої державності та повноцінної національної і державної незалежності.

Тож нехай і надалі Всемилостивий Господь Бог дарує всім нам в Україні національну і духовну єдність, державну міць та незалежність, мир, здоров’я, благополуччя та успішний розвиток на всі віки.

Зі славним ювілеєм, 30-річчям прийняття Декларації про державний суверенітет України, дорогі та любі співвітчизники українці!

Слава Україні! Героям Слава!

З любов’ю у серці

+ Віктор Бедь,
народний депутат України 1-го скликання (1990 – 1994),
єпископ Мукачівський і Карпатський,
керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією
Православної Церкви України,
ректор Карпатського університету імені Августина Волошина,
голова Закарпатського обласного товариства 
борців за незалежність України в ХХ столітті.

м. Ужгород – м. Київ,
16.07.2020 р.