КИЇВ. Навчальний комітет УПЦ схвалив проект Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви

7 березня 2013 року, з благословення Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, під головуванням Преосвященнійшого Климента (Вечеря), єпископа Ірпінського, вікарія Київської Митрополії в церковно-архілогічному кабінеті КДАіС, відбулось засідання Навчального комітету при Священному Синоді УПЦ за участю ректорів, проректорів та уповноважених представників духовних училищ, семінарій, університетів, академій та ряду світських вищих навчальних закладів освіти (що співпрацюють з Навчальним комітетом УПЦ).

Під час засідання головою Навчального комітету доцентом, владикою Климентом (Вечеря) було представлено на розгляд та обговорення проект Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви. Дана Концепція розроблена у відповідності до вимог Статуту про управління УПЦ та є завершальним етапом у реформуванні вищої духовної освіти, започаткованого Блаженнійшим Володимиром, Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви в січні 2002 року.

Концептуальні засади розвитку вищої духовної освіти гармонійно поєднують у собі збереження вікових традицій Української Православної Церкви з поетапною інтеграцією із найкращими досягненнями вищої школи в Україні, та Світі.

При розробці проекту Концепції було враховано і новітні досягнення Української Православної Церкви, які з благословення Блаженнійшого Митрополита Володимира та Священного Синоду УПЦ, зокрема, були успішно апробовані впродовж десяти років (2002 - 2012 рр.) на базі Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія (вищого духовного навчального та наукового заклад УПЦ), а саме щодо: підготовки спеціалістів-богословів з вищою духовною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра; впровадження нових термінів навчання (3 роки - молодший спеціаліст, 4 роки - бакалавр, 2 роки - магістр); організації навчання в докторантурі (аспірантурі) на базі вже здобутої повної вищої духовної освіти; впровадження міжнародно-наукових стандартів щодо захисту дисертаційних досліджень та присвоєння наукових ступенів доктора богослов'я (теології) та доктора богословських (теологічних) наук.
Наразі, прийняття та впровадження проекту Концепції вищої духовної освіти щодо діяльності всіх вищих духовних навчальних закладів Української Православної Церкви (училищ, семінарій, університетів, академій) вирівняє систему вищої духовної і вищої світської освіти щодо освітньо-кваліфікаційних рівнів та присвоєних кваліфікацій за вітчизняними та міжнародними освітньо-науковими стандартами, зокрема і в частині застосування положень Болонського процесу.

У своєму виступі, ректор Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина, Уповноважений Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, професор, архімандрит Віктор (Бедь), що прийняв участь у обговоренні даного питання, підтримав запропонований проект, вніс ряд доповнень щодо змісту (здебільше стилістично-понятійного характеру) і наголосив на актуальності та нагальності щодо схвалення даної Концепції, оскільки її зміст та концептуальні положення відповідають як вимогам Статуту про управління УПЦ, так і канонічно-правовому статусу Української Православної Церкви як самокерованої в управлінні з широкими правами автономії. Схвалення даної духовно-освітньої Концепції, на думку архімандрита Віктора (Бедь), наблизить вирішення іншого актуального питання щодо визнання на державному рівні дипломів та атестатів духовних шкіл УПЦ (про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання) та є завершальним етапом десятирічного періоду реформування вищої духовної освіти, започаткованого і доведеного до логічного завершення під керівництвом Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви.

На необхідності схвалення проекту даної Концепції, прийняття якої слід було впровадити в життя іще десять років тому, наголосив у своєму виступі і архімандрит Серафим (Раковський), ректор Одеської духовної семінарії та інші учасники засідання.

В ході обговорення концептуальних засад завершального етапу реформування вищої духовної освіти в Українській Православній Церкві, учасниками зібрання було внесено ряд пропозицій до проекту Концепції, які впродовж декількох днів будуть письмово надіслані голові Навчального комітету при Священному Синоді УПЦ владиці Клименту (Вечеря) для їх опрацювання і включення до кінцевої редакції проекту. Після чого, проект Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви буде переданий на розгляд Блаженнійшого Митрополита Володимира, а відтак винесений на схвалення Священного Синоду УПЦ.

За результатами розгляду даного питання, Навчальний комітет при Священному Синоді УПЦ одноголосно підтримав дану ініціативу голови комітету, владики Климента (Вечеря) і схвалив проект Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви за основу.

Під час засідання Навчального комітету було розгляну ряд інших питань, зокрема щодо участі духовних навчальних закладів УПЦ у святкуванні 1025-річчя впровадження християнства в Русі-Україні як державної релігії за часів рівноапостольного Великого князя київського Володимира, про співпрацю з Малою академією наук України, про запровадження ряду конкурсів духовно-морального та наукового спрямування (Учитель року, наукових робіт студентів) тощо.


Прес-служба УУБА-КаУ