Засідання кафедри практичного богослов’я, церковного мистецтва та співу

28 лютого 2013 року в Ужгородській українській богословській академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина відбулося засідання кафедри практичного богослов'я, церковного мистецтва та співу.

На порядку денному було розглянуто ряд питань, серед яких:
1. Ознайомлення з новинками методичної літератури.
2. Обговорення та затвердження тематики методичних робіт викладачів кафедри.
3. Підготовка матеріалів (варіанти письмових робіт, тестів) до модульного контролю №1.
4. Затвердження завдань і пакетів документів для написання ККР з навчальної дисципліни "Церковний етикет" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з галузі знань 0203 "Гуманітарні науки", спеціальність 8.02030101 "Богослов'я (теологія)".
5. Про затвердження білетів на комплексний державний екзамен за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.
6. Про затвердження білетів на комплексний державний екзамен за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
7. Завдання кафедри на березень.
8. Пропозиції для оформлення кабінетів "Практичного богослов'я" і кабінету "Церковного музичного мистецтва